ร่วมงานกับเรา

 

   

บริษัท วอเตอร์ฟิลด์เอเซีย จำกัด

   
   

เราให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน  ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม ตลอดจนโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในหน้าที่การงาน มุ่งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีมาตรฐานในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร เปิดโอกาสให้แต่ละสายงานได้ดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคลของตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน

   
    เราเปิดโอกาสให้บุคคลในหลากหลายสาขาวิชาชีพ ที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้า มาร่วมสร้างความสำเร็จ พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน ไปด้วยกัน    
         

 

 

หากคุณสนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรของเรา  

 
  สามารถติดต่อร่วมงานกับเราได้ โดยส่งข้อมูลทาง Email เพื่อขอสมัคร /สัมภาษณ์งาน   
       ติดต่อ แผนกบุคคล โทร. 02-320-1994 ต่อ 211  
       E-mail : hr@waterfieldasia.com  
     
Visitors: 875