กิจกรรม 2022 : สัมมนาออนไลน์ Pumps in Power Plants

            Training session : Pumps in Power Plants

  Date  : 10th March, 2022. 2-4 PM Thailand time (8am German time)
  Participants  : EGAT
  Lecturer : Specialist from Circor
      Ms. Sarah Werner & Mr. Christoph Kaiser / Technical Sales
      Organized by WATER FIELD ASIA

 

   

 

 

บจก. วอเตอร์ฟิลด์เอเซีย ได้จัดสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ CIRCOR Allweiler Pumps in Power Plants

ให้กับฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โดยได้รับเกียรติจาก Ms.Sarah Werner และ Mr. Christoph Kaiser

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ในด้านปั๊มสำหรับโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะ

มาเป็นวิทยากรบรรยาย โดยจัดขึ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2022 ที่ผ่านมา

 

 

 
   
Visitors: 4,505