► รุ่น HITEMP 600LT

รหัสสินค้า : WFA-PTT-HITEMP600LT

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

Heat Transfer Oil - HITEMP 600LT


Viscosity @ 100ºC 2.70 cSt

 

HITEMP 600 LT เป็นน้ำมันถ่ายเทความร้อนชนิดสังเคราะห์ aIkyI benzene มีความเสถียรต่อความร้อนสูงมาก ต้านทานต่อการเกิดปฏิกิริยาอกชิเดชั่นได้ดีเยี่ยม ส่งผลทำให้น้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าชนิดน้ำมันแร่ และยังช่วยรักษาประสิทธิภาพการไหลได้ดี แม่ในสภาวะที่ใช้งานมาอย่างยาวนาน


 


คุณสมบัติ HITEMP 600LT

ㆍมีความเสถียรทางความร้อนและทนต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่ดีเยี่ยม

ㆍอายุการใช้งานยาวนานกว่น้ำมันถ่ายเทความร้อนชนิดน้ำมันแร่ สามารถเติมพร่อง (Top up) กับน้ำมันถ่ายเทความร้อนชนิดน้ำมันแร่โดยตรงได้ (โปรดติดต่อทีมเทคนิคของเราเพื่อให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด)

ㆍจุดวาบไฟสูง มีอัตราการระเหยของน้ำมันต่ำและมีคุณสมบัติการไหลที่อุณหภูมิต่ำได้ดี

ㆍมีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสูง

ㆍไม่กัดกร่อนและไม่เป็นพิษ

 

Applications การใช้งาน

ㆍเหมาะสำหรับระบบแบบปิดที่ไม่ได้ให้ความร้อนโดยตรง กับน้ำมัน ที่มีอุณหภูมิการใช้งานไม่เกิน 280 ºC

ㆍแนะนำสำหรับระบบแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ liquid phase เท่านั้น

ㆍสามารถใช้ทดแทนน้ำมันแร่ได้

ㆍสามารถใช้ในระบบถ่ายเทความร้อนได้กับทุกอุตสาหกรรม เช่น แท่นขุดเจาะ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมผลิตไม้อัด และอุตสาหกรรมผลิตสารเคมี เป็นต้น

ㆍอายุการใช้งานน้ำมัน 6-10 ปี ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาวะ
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีความอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้งานเมื่อใช้งานตามข้อแนะนำและการจัดการที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง และล้างทันทีหลังจากสัมผัส เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผู้ใช้งานได้ และมีค่า Flash point สูงกว่า 93.4 องศาเซลเซียส

 

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถหาได้จาก Safety Data Sheet (SDS)

 

** ขอบคุณที่ให้ความสนใจสินค้าของเรา กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็ว

 


แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 5,516